Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 13. 6. 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 13. června 2023 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení Okresního kola HRY PLAMEN a dorostu
4. Informace z Krajského kola HRY PLAMEN a dorostu
5. Zhodnocení Okresního kola PS
6. Krajské kolo PS
7. Dotace NSA
8. Rozdělení dotací MŠMT
9. Ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů
10. Ocenění SH ČMS
11. Novela stanov SH ČMS
12. Diskuze
13. Závěr