Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. 5. 2023

Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 4. května 2023 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav
3. Schválení organizačního zabezpečení okresního kola v požárním sportu
4. Ocenění SH ČMS
5. Průběžná zpráva o činnosti OORM
6. Průběžná zpráva o činnosti OORP
7. Průběžná zpráva o činnosti OORR
8. Průběžná zpráva o činnosti OORHiM
9. Průběžná zpráva o činnosti AZH
10. Průběžná zpráva o činnosti BHL
11. Akcie HVP a.s.
12. Délka aktuálního funkčního období
13. Novela stanov SH ČMS
14. Informace ze shromáždění starostů OSH
15. Informace ze shromáždění představitelů OSH JmK
16. Diskuze
17. Závěr