Zápis z jednání VV OSH ze dne 7. února 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 7. února 2023 v Břeclavi.

Program:

 1. Zahájení
 2. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2022
 3. Rozpočet OSH na rok 2023
 4. Navýšení příspěvku na konání krajského AZH
 5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2022
 6. Okrsky OSH Břeclav
 7. Školení rozhodčích PS
 8. Okresní odborná rada historie a muzejnictví
 9. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 10. Statut Záslužné medaile OSH Břeclav
 11. Centrální evidence SH ČMS
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Diskuze
 14. Závěr