Zápis z jednání VV OSH ze dne 13. prosince 2022

Jednání se uskutečnilo v úterý 13. prosince 2022 v Bořeticích.

Program:

1. Zahájení
2. Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH
3. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
4. Okrsky OSH Břeclav
5. Plnění rozpočtu OSH Břeclav
6. Okresní odborná rada historie a muzejnictví
7. Diskuze
8. Závěr