Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 11. 4. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 11. dubna 2022 v Poštorné.

Program:
1. Zahájení
2. Nájemní smlouva na kancelář OSH
3. Metodika objednávek OSH
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů
5. Zpráva o činnosti OORM
6. Zpráva o činnosti OORP
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva AZH
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Informace ze shromáždění starostů OSH
11. Diskuze
12. Závěr