Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. 3. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 4. března 2022 v Bořeticích.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2021
3. Rozpočet OSH na rok 2022
4. Zpráva o činnosti OORR
5. Zpráva o činnosti BHL
6. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
7. Jmenování likvidátora SDH Nový Přerov
8. Jmenování likvidátora SDH Stará Břeclav
9. Příprava shromáždění představitelů sborů
10. Diskuze
11. Závěr