Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. listopadu 2021

Jednání se uskutečnilo ve středu 4. listopadu 2021 ve Velkých Němčicích.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
4. Transparentní účet OSH Břeclav
5. Dotace, mzdy
6. Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav
7. Zrušení SDH Nové Mlýny a SDH Popice
8. Diskuze, různé
9. Závěr