Organizační zabezpečení OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN OKRESNÍHO KOLA DOROSTU V PS 2020/2021

Pořadatel: OSH Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže

Termín konání: 29. 5. 2021 (náhradní termín 5. 6. 2021)

Místo konání: Drnholec Starátko

Účast:   

  • družstva mladých hasičů kategorie mladší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva mladých hasičů kategorie starší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva dorostu + 1 vedoucí a 1 řidič
  • jednotlivci dorostu + vedoucí

Časový harmonogram:

8:30–16:00

časový harmonogram příjezdu družstev bude rozeslán každému jednotlivému SDH.

Strava: nebude poskytována

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže: