Informace k valným hromadám SDH 2021

Rádi bychom vás informovali o možnosti využití hlasování per rollam, což umožňuje Zákon č. 191/2020 Sb. pro volbu např. statutárního orgánu, či schválení dokumentů při online jednání VH SDH. 

Dle výše uvedeného je tedy možné zvládnout VH SDH i v letošním roce.