Aktuální znění mimořádných opatření Vlády ČR – co je povoleno od 11. května 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální znění mimořádných opatřeních Vlády ČR – co je povoleno od 11. 5. 2020, přesný popis Ministerstva zdravotnictví a výkladové stanovisko NSA (Národní sportovní agentury).
Všechny potřebné informace naleznete v přiložených dokumentech.  

VÝKLADOVÉ STANOVISKO NSA – KE STAŽENÍ
POVOLENÍ AKTIVIT OD 11. 5. MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – KE STAŽENÍ

Zdroj: web Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz)