Zasedání OORP

V úterý 5.2.2019 proběhlo v hasičské zbrojnici v Poštorné zasedání okresní odborné rady prevence, do které přibyla další členka. Mezi hlavní řešená témata patřila Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019, prezentační materiály k vypalování trávy, odborný seminář aj. Více informací naleznete v zápisu ze zasedání.