Výroční zasedání aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů

Dne 25. dubna 2015, se uskutečnilo výroční zasedání aktivu zasloužilých hasičů, na nově zrekonstruované hasičské zbrojnici v Brumovicích. Účastnilo se 15 zasloužilých hasičů a 4 zasloužilí funkcionáří. Ze zdravotních důvodů se vzdal vedoucího aktivu bratr Zdeněk Hanák. Na uvolněné místo byl navržen a zvolen bratr Matěj Machač z SDH Horní Bojanovice, jeho zástupcem je Josef Kadlec, taktéž SDH Horní Bojanovice. Bratr Zdeněk Hanák byl jmenován čestným vedoucím.
Zasedání se zúčastnila starostka OSH Břeclav sestra Leona Žárská, starosta obce Brumovice a také funkcionáři SDH Brumovice, kteří nám na závěr připravili pohoštění. Děkujeme.

5. května 2015, na zámku v Přibyslavi, byl uděleno nejvyšší vyznamenání třem hasičům z našeho okresu. Jedná se o bratry Jindřicha Krejčiříka, Miroslava Prokeše a Jiřího Doležala, všichni z SDH Horní Bojanovice. Gratulujeme.

Na našem okrese bylo od vzniku vyznamenání „Zasloužilý hasič“ uděleno 31 vyznamenání a současné době je 20 žijících. Nejmladší má 61 let, je to Alois Maniš z SDH Perná a nejstarší je bratr Tomáš Rešil, který se dožívá 96 let.