Krajský aktiv ZH Jihomoravského kraje

Ve Velkých Opatovicích, na okrese Blansko, se uskuteční dne 17. října 2015, Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Z našeho okresu se na toto setkání přihlásilo 14 členů. Doprava je zajištěna soukromými vozidly, protože souběžně v tomto termínu bude zahájena hra Plamen.