Zasloužilí Hasiči a Funkcvionáři.

Jarní zasedání Okresního aktivu zasloužilých hasičů byl svován na den 13. dubna 2019, do hasičské zbrojnice v Lanžhotě. Milé přivítání bylo od starosty města, pana Ladislava Straky, satrosty SDH bratra Tomáše Bači a velitele Františka Gály. Překvapila nás účast. Pozvaných bylo 17 zasloužilých hasičů a 4 zasloužilí fukcionáči. Na schůzku jich přijelo 19 a bratra Ladislava Ondrysku , vyslaná delegace navštívila doma ( má 94 let), je čilí a o všechno se zajímal. Přihlásil se i bratr Vojtěch Škrobáček za Staré Břeclavi, který je upoután na vozíku, ale projevil zájem se srazu zůčastnit. Jelikož školící místnost je v prvním patře, zapůsobila lidská síla a do patra se dostal. Hodnotila se práce aktivu, za odbobí od výročního zasedání, účastníci byli seznámení o připravovaném “Ozdravném pobytu” v Jánských koupelých, který bude poslení týden v měsíci srpnu. Všem byly rozdány přilášky. Nakonec byla prohlídka hasičské zbrojnice a zvláště nové cisterny na podvozku Skánia.

Je třeba poděkovat hasičům z Lanžhota zapřípravu pro příjemné setkání a podání občerstvení. Dále poděkovat SDH Šitbořice, SDH Kobylí a SDH Drnholec za zabezpeční svozu všech do Lanžhota.