Doplňující podklady pro zápis do spolkového rejstříku

Sbory, které budou ještě podávat podklady pro zápis do spolkového rejstříku, musí dodat ještě jeden dokument navíc, který od 1. ledna vyžaduje soud. Tento dokument nemusí mít úředně ověřený podpis. Dokument je ke stažení zde:

Čestné prohlášení starosty SDH