Školení vedoucích a rozhodčích mládeže

Okresní sdružení hasičů Břeclav a odborná rada mládeže si Vás dovolují pozvat na školení nových vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže a obnovu, či zvýšení kvalifikace vedoucí a rozhodčí, které se uskuteční 19. – 20. 9. 2015 ve sportovním areálu v Sedleci (zadní hřiště). Začátek školení je v 8:30 hodin a předpokládané ukončení školení po oba dva dny v 15:00 hodin.

Pro ZÍSKÁNÍ kvalifikace vedoucí nebo rozhodčí jsou určeny oba dva dny tj. 19. – 20. 9. 2015 (první den teoretická část, druhý den praktická část + ukončení školení závěrečnou zkouškou). Pro OBNOVU nebo ZVÝŠENÍ kvalifikace platí pouze den 20. 9. 2015.

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby. Stravu (oběd a pitný režim) hradí OSH Břeclav a cestovné hradí vysílající sbor.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Petr Maniš, Perná 193, 691 86 nebo na email Manispetr@seznam.cz nejpozději do pátku 11. září 2015.

Drnholec dne 6. 9. 2015

Petr Maniš
vedoucí OORM

Ke stažení:
Přihláška na školení vedoucích a rozhodčích mládeže 2015

Zápis z jednání OORV – 20.05.2015

Zápis z jednání OORV, která proběhla od 19.00hod. dne 20.5.2015 ve Velkých Pavlovicích v zasedací místnosti MěÚ Velké Pavlovice

Program jednání:
1.Seznámení členů OORV
2.Plán práce na rok 2015
3.Okresní kolo v PS
4.Krajské kolo v PS
5.Informace z KORV

AD1:Jednání OORV se zúčastnili členové dle prezenční listiny. Bylo konstatováno, že je OORV při OSH prozatím pětičlenná, v OORV není zástupce „břeclavského“ okrsku.
AD2: Členové OORV se dohodli na tom, že je momentálně stěžejní akce „Okresní kolo v PS“, které se uskuteční 31.5.2015 v Drnholci, dále se OORV dohodla, že se do konce roku sejde 1-2x a to dle potřeby.
AD3: Propozice na okresní kolo jsou rozeslány, okresní kolo je uzavřené, mohou soutěžit pouze družstva z okresu Břeclav a zařazené do BHL. Rozhodčí zajistí Vl.Čermák, poháry jsou objednané a budou doručeny do kanceláře OSH. Diplomy jsou buď v kanceláři OSH nebo budou vytištěny. Časomíra OSH je momentálně v Drnholci. Potřeba zajistit občerstvení, obsluhu časomíry, zapisovatele, popř. hlasatele aj.
AD4: Krajské kolo v PS se uskuteční 6.6.2015 v Brně v areálu VUT, vzhledem k tomu, že při jednání KORV docházelo ještě k úpravám propozic, nebyl znám přesný časový harmonogram. OSH Břeclav však musí zajistit 5 rozhodčích a nahlásit to co možná nejdříve na KSH, rovněž tak startovní listinu – tedy přihlášku družstva no KK v PS
AD5: KORV zasedala 18.5.2015 16.30-19.30 hod v Brně. Došlo k seznámení členů KORV včetně představení nového vedoucího KORV z okresu BK. KORV se zabývala především propozicemi KK v PS, které se uskuteční 6.6.2015. Dále se zabývala možností uspořádat krajské kolo TFA na Hodonínsku v návaznosti na republikové kolo v TFA. Minulý rok byl první ročník, zda bude druhý ročník však zatím nikdo neavízoval.

Jednání OORV bylo ukončeno v 19.30 hod.

Přítomen: Petr Hasil, Kamil Puc, Jiří Pálka, Luděk Helma

Petr Hasil
vedoucí OORV