Návrhy na vyznamenání

Vážení starostové a starostky, pokud budete chtít na blížících se Výročních valných hromadách 2015/2016 ocenit své kolegy ve sboru, zašlete své návrhy na ocenění do 30. září t. r. na adresu OSH Břeclav elektronicky, případně písemně. Termín byl ustanoven na Shromáždění představitelů sborů konaného 30.11.2014 ve Velkých Pavlovicích, viz. Kalendář úkolů.

Školení vedoucích a rozhodčích mládeže

Okresní sdružení hasičů Břeclav a odborná rada mládeže si Vás dovolují pozvat na školení nových vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže a obnovu, či zvýšení kvalifikace vedoucí a rozhodčí, které se uskuteční 19. – 20. 9. 2015 ve sportovním areálu v Sedleci (zadní hřiště). Začátek školení je v 8:30 hodin a předpokládané ukončení školení po oba dva dny v 15:00 hodin.

Pro ZÍSKÁNÍ kvalifikace vedoucí nebo rozhodčí jsou určeny oba dva dny tj. 19. – 20. 9. 2015 (první den teoretická část, druhý den praktická část + ukončení školení závěrečnou zkouškou). Pro OBNOVU nebo ZVÝŠENÍ kvalifikace platí pouze den 20. 9. 2015.

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby. Stravu (oběd a pitný režim) hradí OSH Břeclav a cestovné hradí vysílající sbor.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Petr Maniš, Perná 193, 691 86 nebo na email Manispetr@seznam.cz nejpozději do pátku 11. září 2015.

Drnholec dne 6. 9. 2015

Petr Maniš
vedoucí OORM

Ke stažení:
Přihláška na školení vedoucích a rozhodčích mládeže 2015