Dokumenty ke stažení

Stanovy SH ČMS a Organizační řád:

Stanovy SH ČMS
Organizační řád

Dokumenty pro SDH:

Vzory razítek SHČMS
Soubor všech vnitroorganizačních předpisů SHČMS
Žádost o přístup do Centrální evidence (PDF)
Žádost o přístup do Centrální evidence (DOC)
Vzory dokumentů pro Výroční valné hromady (DOC)
Vzory dokumentů pro Výroční valné hromady (PDF)
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (PDF)
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (DOC)
Hlášení o činnosti SDH 2018 (PDF)
Metodický pokyn pro revizory a KRR v SDH
Formulář – návrh na udělení vyznamenání
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (Hasič)

Potřebné formuláře pro zápis SDH do spolkového rejstříku:

Souhlas se sídlem SDH
Souhlas SDH se zápisem do spolkového rejstříku
Výpis s usnesení VVH SDH
Příloha k registračnímu listu
Čestné prohlášení starosty SDH

Dokumenty pro JSDH:

Záznam o předání místa zásahu
Žádost o dotaci na JMK
Zkratky používané ve výjezdových SMS
Zpráva o zásahu
Dílčí zpráva o zásahu

Dokumenty pro kolektivy MH:

Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (Mladý hasič)
Registrační list kolektivů
Směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2004 včetně výkladu
Dodatky ke směrnicím hry Plamen
Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS s platností od 1.9.2007
Dodatek ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu

Učební texty pro vedoucí a instruktory mladých hasičů (I. vydání z roku 2001)