Grantový kalendář

Grantový kalendář (GK) je přehled uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů, ve kterých mají neziskové organizace možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty. Do GK zařazujeme všechny nám známé uzávěrky, monitorována jsou především grantová řízení českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, výběrová řízení a orgánů veřejné správy ČR (ministerstev, krajů), ale také ostatní zdroje (velvyslanectví, komerční společnosti apod.). Informace o datech uzávěrek jsou čerpány ze zdrojů příslušných institucí. Z důvodu možných změn doporučujeme ověřovat si data uzávěrek přímo u jejich vyhlašovatelů.

Odkaz ke stažení zde: Grantový kalendář

Pozvánka na Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav – 28. února 2016

Výkonný výbor OSH Břeclav svolává shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav, které se uskuteční v neděli 28. února 2016 v 9:30 hodin v sále kulturního domu Perná (Perná 142, 691 86 Perná, orientační bod – kostel).

Vzhledem ke slavnostnímu charakteru shromáždění Vás prosím, v rámci možností, o účast ve vycházkovém stejnokroji.

Ke stažení:

Pozvánka na Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav – 28. února 2016